Gemeinsam wachsen

AUTONOM TALENT® Consulting GmbH ist ein international tätiges, innovatives Beratungsunternehmen
sowie Lizenzgeberin im Talent-, Stress- und Ressourcenmanagement.

Was macht uns als Partner aus?

Mit unserer ganzheitlichen und wissenschaftlich evaluierten Methode haben wir uns auf die Identifikation und Entwicklung menschlichen Potenzials in Unternehmen spezialisiert.

Die AUTONOM TALENT®-3-Schritte-Methode beruht auf drei Grundsätzen – Potenzial messen, Talente entwickeln, Leistung sichern – und basiert auf einer 24 -Stunden-Messung der Herzratenvariabilität. Die objektiven Daten, die während der Messung gesammelt werden, werden einer Spektralanalyse unterzogen und grafisch wiedergegeben. Diese Darstellung reflektiert das Leistungslevel einer Person und zeigt auch die Verteilung von drei Kerntalenten (Tun & Umsetzen, Denken & Analysieren, Einfühlen & Verstehen).

Diese Ergebnisse werden in einem vertraulichen Feedbackgespräch im Detail vermittelt. Die Messergebnisse sind Ausgangspunkt für Empfehlungen zur Steigerung der Erholungsfähigkeit, Schlafqualität aber auch zur Nutzung beruflicher Talente.

Unsere LizenzpartnerInnen …

… sind lokale Beratungsunternehmen, TrainerInnen, BeraterInnen, Coaches und/oder Consultants. Sie nutzen die AUTONOM TALENT®-Methode zur Erweiterung ihres bestehenden Produktportfolios und verfügen über eine gute lokale Vernetzung.

Voraussetzungen

 • Idealerweise ein lokales (Management-) Consulting-Unternehmen
 • Mehrjährige Erfahrung im Coaching, Training bzw. in der Unternehmensberatung (Ausbildungen, Zertifikate etc.)
 • PersonalentwicklerIn oder HR-ManagerIn mit der Bereitschaft, ein eigenes Unternehmen aufzubauen
 • Erfahrung mit Themen aus der Personalentwicklung (Talent-, Performance-, Stress-, Ressourcenmanagement)
 • Bereitschaft, eine neue Methode erfolgreich in der Region einzuführen und aufzubauen
Umsatz, Wachstum, neue Märkte

Unternehmen, die ihr bestehendes Produktportfolio in einer Region erweitern möchten, erhalten eine Lizenz für die AUTONOM TALENT®-3-Schritt-Methode zu besonderen Konditionen. Das Basis Start-Paket inkludiert den Zugang zu neuen Märkten zu fairen Einstiegskosten:

 • passgenaue Einstiegsmöglichkeiten
 • nachhaltige Entwicklungschancen in einem stark wachsenden Markt
 • innovatives und umsatzstarkes Produktportfolio
 • stetige Weiterentwicklung von Produkten wie der AUTONOM TALENT® App
 • kompetentes Partnernetzwerk/Franchisezentrum
 • abgestimmte Schulungsmaßnahmen

Ein zufriedener Lizenzpartner ist Neomentum AG, Zürich, CH

Für Ihre Fragen zum Lizenzsystem

Mag. Andrea Ristl, Tel: +43 664 103 01 29

andrea.ristl@autonomtalent.com

Ihr Ansprechpartner für eine Lizenz in Osteuropa

Master-Lizenzpartner
DI Thomas Gabriel, CMC

 

FRANCON GmbH
Am Modenapark 10/9
1030 Vienna, Austria
+43 664 412 7000
office@francon-wordwide.com

AUTONOM TALENT® in Serbien, Bosnien und Herzegovina, Montenegro und Mazedonien

Serbia-flagBosnian-flagMontenegroMacedonia-flag

 

 

Sa našom sveobuhvatnom i naučno proverenom metodom, specijalizovali smo se u oblasti identifikovanja i razvoja ljudskih potencijala u kompanijama.

AUTONOM TALENT metod se bazira na 3 osnovna principa: Merenje potencijala, Razvijanje talenata, Postizanje efikasnosti koja se bazira na 24 časovnom merenju srčane frekvence.

Analiziramo skrivene potencijale vaših zaposlenih, razvijamo planove kako bismo unapredili pojedinca i njeno/njegovo reagovanje na određene situacije i organizujemo različite programe i radionice kako bi se osigurao proces promena u kompaniji.

Mi obezbeđujemo visok nivo zalaganja, učinkovitosti  i posvećenost zaposlenih na duži vremenski period i unapređujemo fleksibilnost u rešavanju sadašnjih i budućih izazova. Samim tim, produktivnost kompanije će biti održivo povećana.

Da li ste spremni za više snage, veći učinak i bolju radnu sredinu?

 

Kontaktirajte nas:

Maverik Consulting

Knez Mihaillova 33/II, 11000 Belgrade
Đorđe Maričić, vlasnik licence
+381 11 4125 704 or +381 66 628 3745

autonomtalent@maverickconsulting.rs
www.maverickconsulting.rs

 

Advance International

Bulevar oslobodjenja 75, 11000 Belgrade
+ 381 11 3974 345
www.advanceintl.co.rs

AUTONOM TALENT® in Polen

Poland-flag

 

 

Dzięki naszej kompleksowej i naukowo potwierdzonej metodzie staliśmy się specjalistami w identyfikowaniu i rozwijaniu potencjału ludzkiego w firmach.

Metoda 3 kroków AUTONOM TALENT, opierająca się na filarach – Pomiar Potencjału, Rozwój Talentów, Utrzymanie Wydajności, bazuje na 24-godzinnym pomiarze zmienności rytmu serca (HRV).Analizujemy ukryty potencjał Twoich  pracowników, opracowujemy koncepcje mające na celu poprawę sytuacji poszczególnych osób i całej organizacji, dostarczamy  programy i warsztaty  wspierające procesy zmian w firmie.

W ten sposób zapewniamy długoterminową, wysoką wydajność i zaangażowanie pracowników oraz wspieramy ich w lepszym radzeniu sobie z obecnymi
i przyszłymi wyzwaniami. Dzięki temu zwiększymy również trwale produktywność całej firmy.

Jesteś gotowy na większą energię, wydajność i jakość pracy w Twojej organizacji?
Skontaktuj się z nami:

Emotion
ul. Pisankowa 26, 03-238 Warszawa
Malgorzata Kniaz
Managing Director
0048 226141936
0048 696820082

kniaz@emotion.edu.pl
www.emotion.pl

AUTONOM TALENT® in der Slowakei

Slovakia-flag

 

 

Špecializujeme sa na identifikáciu a rozvoj ľudského potenciálu v organizáciách prostredníctvom našej komplexnej a vedecky overenej metódy.

3-kroková metóda AUTONOM TALENT je postavená na troch základných princípoch: Merať potenciál, Rozvíjať talenty, Zabezpečiť výkon a je založená na 24-hodinovom meraní variability srdcovej frekvencie.

Analyzujeme skrytý potenciál vašich zamestnancov, pripravujeme plány na zlepšenie individuálnej a podnikateľskej situácie a poskytujeme rôzne programy a workshopy na podporu implementácie týchto plánov v organizácii.

Vieme tak zabezpečiť dlhodobo vysoký výkon a spoluúčasť zamestnancov a podporiť ich schopnosť zvládnuť súčasné a budúce výzvy. Produktivita vašej organizácie sa bude nepretržite zvyšovať.

Ste pripravení na nárast sily, výkonu a nové pracovné prostredie?

 

Kontaktujte nás:

TIMAN s.r.o.
Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
Jana Olexová
Managing Partner
+421 903 256725
olexova@timan.sk
www.timan.sk

AUTONOM TALENT® in Griechenland und Zypern

Greece-flagCyprus-flag

 

 

Οι ολοκληρωμένοι και επιστημονικά αξιολογημένη μέθοδος μας ειδικεύεται στην αναγνώριση και αναπτύξει ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρίες.

Η μεθοδολογία AUTONOM TALENT βασίζεται σε τρεις αρχές – μετρά την προοπτική, ανάπτυξη ταλέντων και εγγυάται απόδοση και βασίζεται σε εικοσιτετράωρη επιμέτρηση τις διαφοροποιήσεως του καρδιακού ρυθμού.

Αναλύουμε τες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού, αναπτυσσόμεν σχεδιασμούς για να βελτιωθούν ατομικές και επιχειρησιακές κατάστασης, και παρέχουμε προγράμματα και εκπαίδευση για αλλαγή διαδικασιών στην εταιρία.

Έτσι εγγυούμαστε αποδώσει και δέσμευση του προσωπικού ,και αντοχές να διαχειριστούν τες προκλήσεις. Οι παραγωγικότητα θα αναπτυχθεί σημαντικά.

Είστε έτοιμοι για περισσότερη δύναμη , απόδοση και έναν νέο κόσμο εργασίας;

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ZaCon Limited
5 Fendericou Garcia Lorka Limassol
Dr. George Zachariades
Chief Executive Officer

00381 62221229, 00357 99474276

AUTONOM TALENT® in der Türkei

Turkey-flag

 

 

Biz, bilimsel olarak değerlendirilmiş yöntemlerle ve bütünsel olarak bir firmanın insan kaynağının potansiyelini belirlemek ve geliştirmek konusunda uzmanlaşmış bir kuruluşuz.

AUTONOM TALENT 3 adımda 3 temel prensibe dayalı olarak çalışır:

 • Potansiyelin ölçülmesi
 • Yeterliliklerin geliştirilmesi
 • Performansın sürdürülmesi

Bu çalışmalar 24 saatlik HRV (Kalp Hızı Değişkenliği) ölçümlerine dayanır. Çalışmalarımızla takım arkadaşlarınızın gizli potansiyelini analiz eder, onların bireysel ve kurumsal kapasitelerini geliştirecek konseptleri ortaya koyar, çeşitli programlar ve çalıştaylarla firmanızda değişim sürecini yaşama geçiririz.

Böylece çalışanlarınız hali hazırdaki ve gelecekteki çalışmalarını profesyonel bir esneklik ve yüksek performansla sürdürürler. Firmanızın üretkenliği sürdürülebilir bir şekilde artar.

Daha fazla enerji, daha yüksek performans ve yeni bir çalışma ortamına hazır mısınız?

Bizimle temasa geçin.

 

Gentest
Vital Fulya Plaza
Hakki Yeten Caddesi No 23 Kat:8
Fulya, Sisli, Istanbul
Dr. Serdar Savas
Medical & Scientific Advisor
M: 0090 5333315674, 0090 2122348464, 0090 2164555436
ssavas@gentest.gen.tr
www.gentest.gen.tr

ISG
Dereboyu Cad. Bilim Sok. No: 5
Sun Plaza Kat 8
34398 Maslak, Istanbul
Andreas Vetr – Managing Partner
M: 0090 8505600607, 0090 5327937973
andreas.vetr@isg.com
www.isg.com

Arzu Demirel
Asim Us Sok No 16 D 12
Kiziltoprak-Istanbul
Arzu Demirel – Profesyonel Koc, Egitmen
M: 0090 5323777176
arzu.demirel@aegitdanis.com
www.aegitdanis.com

 

Ferah Lök – Power of Happiness
Zeytinoglu Cad. Fenerli Hristo Sk
Cevre Sitesi 13/A

2YA TR-34335, Akatlar Istanbul

M: +90 (533) 764 13 64, +90 (549) 727 34 40
ferah@powerofhappiness.org
www.powerofhappiness.org

AUTONOM TALENT® in Deutschland

Germany-flag

 

 

Mit unserer ganzheitlichen und wissenschaftlich evaluierten Methode spezialisierten wir uns auf die Identifikation und Entwicklung menschlichen Potenzials in Unternehmen.

Die AUTONOM TALENT®-3-Schritte-Methode beruht auf drei Grundsätzen – Potenzial messen, Talente entwickeln, Leistung sichern – und basiert auf einer 24-Stunden-Messung der Herzratenvariabilität.

Wir analysieren die verborgenen Potenziale Ihrer MitarbeiterInnen, entwickeln Konzepte zur Verbesserung der individuellen und unternehmerischen Situation und begleiten – mit verschiedenen Programmen und Workshops – diese Veränderungsprozesse im Unternehmen.

Damit sichern wir langfristig die Leistungsfähigkeit und –bereitschaft von MitarbeiterInnen und fördern die Resilienz, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu meistern. Die Produktivität Ihres Unternehmens wird  nachhaltig gesteigert.

Sind Sie bereit für mehr Energie, mehr Leistungsfähigkeit und eine neue Arbeitswelt?

Kontaktieren Sie:

TSR – Consulting
Christian Graf

Schwerin
Beethovenstrasse 12
19053 Schwerin
Tel 0385 550183
Fax 0385 5508632

Hamburg
Albert-Schweitzer-Ring 23
22045 Hamburg
Tel 040 334421 040

Mobil 0171 6267485
e-mail graf@tsrconsulting.de
web http://www.tsrconsulting.de

AUTONOM TALENT® in der Schweiz

Switzerland-flag

 

 

With our complete and scientifically evaluated method we have specialised in the identification and development of human potential in companies.

The AUTONOM TALENT 3 Step Method relies on three main principles – Measure Potential, Develop Talents, Ensure Performance and is based on a 24 hour measurement of the heart rate variability.

We analyse the hidden potential of your employees, develop concepts to improve the individual and entrepreneurial situation and provide different programs and workshops to ensure these change processes in the company.

Thus, we ensure long term high performance and commitment of employees and promote resilience to master current and future challenges. The productivity of the company will be increased sustainably.

Are you ready for more power, more performance and a new working environment?

Contact us:

Neomentum AG
Simon Raeber
Geschäftsführer, Psychologe FSP lic.phil., GKT Coach®
Mühlegasse 11
8001 Zürich
Telefon 0848 000 566
s.raeber@neomentum.ch
www.neomentum.ch

 

Susanna von Werra
lic. phil. Psychologin FSP
Landenbergstrasse 18
CH-8037 Zürich
+41 44 272 21 10
s.vonwerra@bluewin.ch

 

Dr. Hans-Rudolf Germann CMC
GMC Germann Management Consulting
Aryanastr. 17
CH-8704 Herrliberg/Zürich
+41 (0)44 915 12 15
hr@germann-gmc.ch

AUTONOM TALENT® in Malaysien

Malaysia

 

 

With our complete and scientifically evaluated method we have specialised in the identification and development of human potential in companies.

The AUTONOM TALENT 3 Step Method relies on three main principles – Measure Potential, Develop Talents, Ensure Performance and is based on a 24 hour measurement of the heart rate variability.

We analyse the hidden potential of your employees, develop concepts to improve the individual and entrepreneurial situation and provide different programs and workshops to ensure these change processes in the company.

Thus, we ensure long term high performance and commitment of employees and promote resilience to master current and future challenges. The productivity of the company will be increased sustainably.

Are you ready for more power, more performance and a new working environment?

Contact us:

Erika Zechner

AUTONOM TALENT® Consulting GmbH
Suite 2.3, Wisma RKT
No. 2 Jalan Raja Abdullah
50300 Kuala Lumpur

Tel: 03-2612-6914​

AUTONOM TALENT® in Slowenien und Kroatien

Slovenia-flagCroatian-flag

 

 

With our complete and scientifically evaluated method we have specialised in the identification and development of human potential in companies.

The AUTONOM TALENT 3 Step Method relies on three main principles – Measure Potential, Develop Talents, Ensure Performance and is based on a 24 hour measurement of the heart rate variability.

We analyse the hidden potential of your employees, develop concepts to improve the individual and entrepreneurial situation and provide different programs and workshops to ensure these change processes in the company.

Thus, we ensure long term high performance and commitment of employees and promote resilience to master current and future challenges. The productivity of the company will be increased sustainably.

Are you ready for more power, more performance and a new working environment?

Contact us:

CHR Partners d.o.o.
Beethovnova 6
SI-1000 Ljubljana
+386 1 44 425 43 92
chr@chr-partners.com
www.chr-partners.com

AUTONOM TALENT® in den Niederlanden

Netherlands-flag

 

 

With our complete and scientifically evaluated method we have specialised in the identification and development of human potential in companies.

The AUTONOM TALENT 3 Step Method relies on three main principles – Measure Potential, Develop Talents, Ensure Performance and is based on a 24 hour measurement of the heart rate variability.

We analyse the hidden potential of your employees, develop concepts to improve the individual and entrepreneurial situation and provide different programs and workshops to ensure these change processes in the company.

Thus, we ensure long term high performance and commitment of employees and promote resilience to master current and future challenges. The productivity of the company will be increased sustainably.

Are you ready for more power, more performance and a new working environment?

Contact us:

Cecile de Roos 2Cecile de Roos CMC MWO
Beerschoten 17
3452 LC Vleuten
Netherland

+31 6 18 429 170
c.deroos@naaw.nl
www.naaw.nl

Erika Zechner

Hören Sie ein Interview mit unserer Partnerin in Kuala Lumpur, Malaysien, Erika Zechner, und Andrea Ristl, Ihrer Ansprechpartnerin für eine Lizenzpartnerschaft.

Werden Sie Teil eines Wachstumsmarktes mit unserer innovativen Methode.