Let’s grow together

AUTONOM TALENT® Consulting GmbH is an international, innovative consultation company and licenser in talent, stress and resource management.

What do we represent as a partner?

With our holistic and scientific methods of evaluation, we specialise in the identification and development of human potential within businesses.

The AUTONOM TALENT®-3-Step-Method is based on a 24-hour measurement of heart rate variability and rests upon three principles – the measurement of potential, the development of talents and the preservation of performance. The objective data collected from the measurement is subjected to a spectral analysis and then portrayed as a graphic. This representation reflects the performance levels of an individual and also shows the distribution of three core talents (doing and reacting, thought and analysis, empathising and understanding).

These results will be given in a confidential one on one feedback discussion. The results form the basis of our recommendations on enhancing recovery potential, sleep quality and also in putting professional talents to use.

Our Licensing Partners

…are local consultation companies, trainers, counsellors, coaches and/or consultants. They use the AUTONOM TALENT®-3-Step-Method in order to broaden their own pre-existing product portfolios and maintain a good network of local connections.

Requirements

 • Ideally a local (management) consultation company
 • Several years of experience in coaching, training and in business consultancy respectively (professional training, certificates etc.)
 • Personnel development manager or HR manager with the willingness to build up their own business
 • Experience with topics of personnel development (talent, performance, stress, resource management)
 • Readiness to implement and build upon a new method within the region
Revenue, growth, new markets

Businesses that wish to extend their existing product portfolios will receive a license for the AUTONOM TALENT®-3-Step-Method with special conditions. The base starting packet includes an introduction to new markets at a fair entry-level cost:

 • Custom entry-level opportunities
 • Sustainable development opportunities in a strong, growing market
 • Innovative and strong selling product portfolio
 • Continuous further development of products such as the AUTONOM TALENT® app
 • Competent network of partners and franchises
 • Coordinated training sessions

A satisfied licensing partner is Neomentum AG, Zürich, CH

For questions regarding the licensing system

Mag. Andrea Ristl, Tel: +43 664 103 01 29

andrea.ristl@autonomtalent.com

Ihr Ansprechpartner für eine Lizenz in Osteuropa

Master-Lizenzpartner
DI Thomas Gabriel

 

FRANCON GmbH
Esterhazypark Residence
Kollergerngasse 4/12
1060 Vienna, Austria
+43 1 974 19 56
+43 664 412 7000
office@francon-wordwide.com

AUTONOM TALENT® in Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Macedonia

Serbia-flagBosnian-flagMontenegroMacedonia-flag

 

 

Sa našom sveobuhvatnom i naučno proverenom metodom, specijalizovali smo se u oblasti identifikovanja i razvoja ljudskih potencijala u kompanijama.

AUTONOM TALENT metod se bazira na 3 osnovna principa: Merenje potencijala, Razvijanje talenata, Postizanje efikasnosti koja se bazira na 24 časovnom merenju srčane frekvence.

Analiziramo skrivene potencijale vaših zaposlenih, razvijamo planove kako bismo unapredili pojedinca i njeno/njegovo reagovanje na određene situacije i organizujemo različite programe i radionice kako bi se osigurao proces promena u kompaniji.

Mi obezbeđujemo visok nivo zalaganja, učinkovitosti  i posvećenost zaposlenih na duži vremenski period i unapređujemo fleksibilnost u rešavanju sadašnjih i budućih izazova. Samim tim, produktivnost kompanije će biti održivo povećana.

Da li ste spremni za više snage, veći učinak i bolju radnu sredinu?

 

Kontaktirajte nas:

Maverik Consulting

Knez Mihaillova 33/II, 11000 Belgrade
Đorđe Maričić, vlasnik licence
+381 11 4125 704 or +381 66 628 3745

autonomtalent@maverickconsulting.rs
www.maverickconsulting.rs

 

Advance International

Bulevar oslobodjenja 75, 11000 Belgrade
+ 381 11 3974 345
www.advanceintl.co.rs

AUTONOM TALENT® in Poland

Poland-flag

Dzięki naszej kompleksowej i naukowo potwierdzonej metodzie staliśmy się specjalistami w identyfikowaniu i rozwijaniu potencjału ludzkiego w firmach.

Metoda 3 kroków AUTONOM TALENT, opierająca się na filarach – Pomiar Potencjału, Rozwój Talentów, Utrzymanie Wydajności, bazuje na 24-godzinnym pomiarze zmienności rytmu serca (HRV).Analizujemy ukryty potencjał Twoich  pracowników, opracowujemy koncepcje mające na celu poprawę sytuacji poszczególnych osób i całej organizacji, dostarczamy  programy i warsztaty  wspierające procesy zmian w firmie.

W ten sposób zapewniamy długoterminową, wysoką wydajność i zaangażowanie pracowników oraz wspieramy ich w lepszym radzeniu sobie z obecnymi
i przyszłymi wyzwaniami. Dzięki temu zwiększymy również trwale produktywność całej firmy.

Jesteś gotowy na większą energię, wydajność i jakość pracy w Twojej organizacji?
Skontaktuj się z nami:

Emotion
ul. Pisankowa 26, 03-238 Warszawa
Malgorzata Kniaz
Managing Director
0048 226141936
0048 696820082

kniaz@emotion.edu.pl
www.emotion.pl

AUTONOM TALENT® in Slovakia

Slovakia-flag

Špecializujeme sa na identifikáciu a rozvoj ľudského potenciálu v organizáciách prostredníctvom našej komplexnej a vedecky overenej metódy.

3-kroková metóda AUTONOM TALENT je postavená na troch základných princípoch: Merať potenciál, Rozvíjať talenty, Zabezpečiť výkon a je založená na 24-hodinovom meraní variability srdcovej frekvencie.

Analyzujeme skrytý potenciál vašich zamestnancov, pripravujeme plány na zlepšenie individuálnej a podnikateľskej situácie a poskytujeme rôzne programy a workshopy na podporu implementácie týchto plánov v organizácii.

Vieme tak zabezpečiť dlhodobo vysoký výkon a spoluúčasť zamestnancov a podporiť ich schopnosť zvládnuť súčasné a budúce výzvy. Produktivita vašej organizácie sa bude nepretržite zvyšovať.

Ste pripravení na nárast sily, výkonu a nové pracovné prostredie?

 

Kontaktujte nás:

TIMAN s.r.o.
Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
Jana Olexová
Managing Partner
+421 903 256725
olexova@timan.sk
www.timan.sk

AUTONOM TALENT® in Greece and Cyprus

Greece-flagCyprus-flag

 

 

Οι ολοκληρωμένοι και επιστημονικά αξιολογημένη μέθοδος μας ειδικεύεται στην αναγνώριση και αναπτύξει ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρίες.

Η μεθοδολογία AUTONOM TALENT βασίζεται σε τρεις αρχές – μετρά την προοπτική, ανάπτυξη ταλέντων και εγγυάται απόδοση και βασίζεται σε εικοσιτετράωρη επιμέτρηση τις διαφοροποιήσεως του καρδιακού ρυθμού.

Αναλύουμε τες δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού, αναπτυσσόμεν σχεδιασμούς για να βελτιωθούν ατομικές και επιχειρησιακές κατάστασης, και παρέχουμε προγράμματα και εκπαίδευση για αλλαγή διαδικασιών στην εταιρία.

Έτσι εγγυούμαστε αποδώσει και δέσμευση του προσωπικού ,και αντοχές να διαχειριστούν τες προκλήσεις. Οι παραγωγικότητα θα αναπτυχθεί σημαντικά.

Είστε έτοιμοι για περισσότερη δύναμη , απόδοση και έναν νέο κόσμο εργασίας;

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ZaCon Limited
5 Fendericou Garcia Lorka Limassol
Dr. George Zachariades
Chief Executive Officer

00381 62221229, 00357 99474276

AUTONOM TALENT® in Turkey

Turkey-flag

Biz, bilimsel olarak değerlendirilmiş yöntemlerle ve bütünsel olarak bir firmanın insan kaynağının potansiyelini belirlemek ve geliştirmek konusunda uzmanlaşmış bir kuruluşuz.

AUTONOM TALENT 3 adımda 3 temel prensibe dayalı olarak çalışır:

 • Potansiyelin ölçülmesi
 • Yeterliliklerin geliştirilmesi
 • Performansın sürdürülmesi

Bu çalışmalar 24 saatlik HRV (Kalp Hızı Değişkenliği) ölçümlerine dayanır. Çalışmalarımızla takım arkadaşlarınızın gizli potansiyelini analiz eder, onların bireysel ve kurumsal kapasitelerini geliştirecek konseptleri ortaya koyar, çeşitli programlar ve çalıştaylarla firmanızda değişim sürecini yaşama geçiririz.

Böylece çalışanlarınız hali hazırdaki ve gelecekteki çalışmalarını profesyonel bir esneklik ve yüksek performansla sürdürürler. Firmanızın üretkenliği sürdürülebilir bir şekilde artar.

Daha fazla enerji, daha yüksek performans ve yeni bir çalışma ortamına hazır mısınız?

Bizimle temasa geçin.

 

Gentest
Vital Fulya Plaza
Hakki Yeten Caddesi No 23 Kat:8
Fulya, Sisli, Istanbul
Dr. Serdar Savas
Medical & Scientific Advisor
M: 0090 5333315674, 0090 2122348464, 0090 2164555436
ssavas@gentest.gen.tr
www.gentest.gen.tr

ISG
Dereboyu Cad. Bilim Sok. No: 5
Sun Plaza Kat 8
34398 Maslak, Istanbul
Andreas Vetr – Managing Partner
M: 0090 8505600607, 0090 5327937973
andreas.vetr@isg.com
www.isg.com

Arzu Demirel
Asim Us Sok No 16 D 12
Kiziltoprak-Istanbul
Arzu Demirel – Profesyonel Koc, Egitmen
M: 0090 5323777176
arzu.demirel@aegitdanis.com
www.aegitdanis.com

 

Ferah Lök – Power of Happiness
Zeytinoglu Cad. Fenerli Hristo Sk
Cevre Sitesi 13/A

2YA TR-34335, Akatlar Istanbul

M: +90 (533) 764 13 64, +90 (549) 727 34 40
ferah@powerofhappiness.org
www.powerofhappiness.org

AUTONOM TALENT® in Germany

Germany-flag

Mit unserer ganzheitlichen und wissenschaftlich evaluierten Methode spezialisierten wir uns auf die Identifikation und Entwicklung menschlichen Potenzials in Unternehmen.

Die AUTONOM TALENT®-3-Schritte-Methode beruht auf drei Grundsätzen – Potenzial messen, Talente entwickeln, Leistung sichern – und basiert auf einer 24-Stunden-Messung der Herzratenvariabilität.

Wir analysieren die verborgenen Potenziale Ihrer MitarbeiterInnen, entwickeln Konzepte zur Verbesserung der individuellen und unternehmerischen Situation und begleiten – mit verschiedenen Programmen und Workshops – diese Veränderungsprozesse im Unternehmen.

Damit sichern wir langfristig die Leistungsfähigkeit und –bereitschaft von MitarbeiterInnen und fördern die Resilienz, um aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu meistern. Die Produktivität Ihres Unternehmens wird  nachhaltig gesteigert.

Sind Sie bereit für mehr Energie, mehr Leistungsfähigkeit und eine neue Arbeitswelt?

Kontaktieren Sie:

TSR – Consulting
Christian Graf

Schwerin
Beethovenstrasse 12
19053 Schwerin
Tel 0385 550183
Fax 0385 5508632

Hamburg
Albert-Schweitzer-Ring 23
22045 Hamburg
Tel 040 334421 040

Mobil 0171 6267485
e-mail graf@tsrconsulting.de
web http://www.tsrconsulting.de

AUTONOM TALENT® in Switzerland

Switzerland-flag

With our complete and scientifically evaluated method we have specialised in the identification and development of human potential in companies.

The AUTONOM TALENT 3 Step Method relies on three main principles – Measure Potential, Develop Talents, Ensure Performance and is based on a 24 hour measurement of the heart rate variability.

We analyse the hidden potential of your employees, develop concepts to improve the individual and entrepreneurial situation and provide different programs and workshops to ensure these change processes in the company.

Thus, we ensure long term high performance and commitment of employees and promote resilience to master current and future challenges. The productivity of the company will be increased sustainably.

Are you ready for more power, more performance and a new working environment?

Contact us:

Neomentum AG
Simon Raeber
Geschäftsführer, Psychologe FSP lic.phil., GKT Coach®
Mühlegasse 11
8001 Zürich
Telefon 0848 000 566
s.raeber@neomentum.ch
www.neomentum.ch

Susanna von Werra
lic. phil. Psychologin FSP
Landenbergstrasse 18
CH-8037 Zürich
+41 44 272 21 10
s.vonwerra@bluewin.ch

Dr. Hans-Rudolf Germann CMC
GMC Germann Management Consulting
Aryanastr. 17
CH-8704 Herrliberg/Zürich
+41 (0)44 915 12 15
hr@germann-gmc.ch

AUTONOM TALENT® in Malaysia

Malaysia

With our complete and scientifically evaluated method we have specialised in the identification and development of human potential in companies.

The AUTONOM TALENT 3 Step Method relies on three main principles – Measure Potential, Develop Talents, Ensure Performance and is based on a 24 hour measurement of the heart rate variability.

We analyse the hidden potential of your employees, develop concepts to improve the individual and entrepreneurial situation and provide different programs and workshops to ensure these change processes in the company.

Thus, we ensure long term high performance and commitment of employees and promote resilience to master current and future challenges. The productivity of the company will be increased sustainably.

Are you ready for more power, more performance and a new working environment?

Contact us:

Erika Zechner

AUTONOM TALENT® Consulting GmbH
Suite 2.3, Wisma RKT
No. 2 Jalan Raja Abdullah
50300 Kuala Lumpur

Tel: 03-2612-6914​

AUTONOM TALENT® in Slovenia and Croatia

Slovenia-flagCroatian-flag

 

 

With our complete and scientifically evaluated method we have specialised in the identification and development of human potential in companies.

The AUTONOM TALENT 3 Step Method relies on three main principles – Measure Potential, Develop Talents, Ensure Performance and is based on a 24 hour measurement of the heart rate variability.

We analyse the hidden potential of your employees, develop concepts to improve the individual and entrepreneurial situation and provide different programs and workshops to ensure these change processes in the company.

Thus, we ensure long term high performance and commitment of employees and promote resilience to master current and future challenges. The productivity of the company will be increased sustainably.

Are you ready for more power, more performance and a new working environment?

Contact us:

CHR Partners d.o.o.
Beethovnova 6
SI-1000 Ljubljana
+386 1 44 425 43 92
chr@chr-partners.com
www.chr-partners.com

AUTONOM TALENT® in Netherland

Netherlands-flag

With our complete and scientifically evaluated method we have specialised in the identification and development of human potential in companies.

The AUTONOM TALENT 3 Step Method relies on three main principles – Measure Potential, Develop Talents, Ensure Performance and is based on a 24 hour measurement of the heart rate variability.

We analyse the hidden potential of your employees, develop concepts to improve the individual and entrepreneurial situation and provide different programs and workshops to ensure these change processes in the company.

Thus, we ensure long term high performance and commitment of employees and promote resilience to master current and future challenges. The productivity of the company will be increased sustainably.

Are you ready for more power, more performance and a new working environment?

Contact us:

Cecile de Roos 2

Cecile de Roos CMC MWO
Beerschoten 17
3452 LC Vleuten
Netherland

+31 6 18 429 170
c.deroos@naaw.nl
www.naaw.nl

Erika Zechner

Listen to an interview with our partner in Kuala Lumpur, Malaysia, Erika Zechner and Andrea Ristl, your contact partner for a licence partnership.

Become part of a growth market with our new innovative method.